1. Veri Sorumlusu

Berrak Mobilya ‘’https://Berrak Mobilya.com/’’

Berrak Mobilya olarak ‘’Berrak Mobilya.com’’ kullanıcıları ve Berrak Mobilya müşterileri için 6698 sayılı kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) dahilinde kişisel verilerin işlenmesi, saklanması, aktarılması ve diğer süreçler için Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metnini hazırladık. Berrak Mobilya ilgili mevzuatlar ve yasal düzenlemeler çerçevesinde kişisel verileri işler, saklar ve aktarır.

Berrak Mobilya KVKK süreçlerinde burada yer alan Aydınlatma Metni ’ne sadık kalır. Berrak Mobilya şirket politikaları gereği Aydınlatma Metin’inde yasal mevzuatlara sadık kalarak değişiklik yapabilir, yapılan değişiklikler yayınlandıktan sonra derhal geçerlilik kazanır.

 • Berrak Mobilya KVKK Kapsamı

Berrak Mobilya tarafından açık isimle satış yapılan bütün satış platformları, online kanallar, online formlar işbu politika içerisinde yer alan KVKK politikasına uygun olarak veri toplama / işleme süreçlerini sürdürür.
Berrak Mobilya şirket çalışanları dışında online kanalları kullanan kullanıcılar (site içi gezinme, form doldurma, ürün satın alma, müşteri kayıt ve benzeri) bu politikayı esas olarak alabilecektir.

 1. İşlenen Kişisel Veriler ve Veri Kategorileri

İşbu politika iki farklı kategori üzerinde işlenen veriler içindir

 1. Müşteriler: Ad – Soyad, Doğum Tarihi, Cinsiyet, T.C. Kimlik Numarası, E-Posta Adresi, Fatura & Teslimat Adresleri, Cep Telefonu Numarası, Uyuşmazlık Olması Halinde Dava Dosyasındaki Bilgiler, İhtarnameler, Adli ve İdari Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Fatura Bilgileri, Talep Bilgileri, Sipariş Bilgileri, Müşteri Yorumları, IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri, Kullanıcı Adı Bilgileri, Şifre Bilgileri, Trafik Verileri, Şifrelenmiş Kredi Kartı Bilgileri, Banka Hesap / IBAN Numarası Bilgileri, Çağrı Merkezi Ses Kayıtları, Konum Bilgileri
 2. Çevrimiçi Kullanıcılar: IP Adresi Bilgileri, İnternet Sitesi Log Bilgileri, Şifre ve Parola İşlemlerine Dair Kayıtlar, Bilgisayar Ekran Kayıtları(IP Odaklı), Giriş Yapılan Cihazın IMEI Numarası, Giriş Yapılan Cihazın MAC Adresi

 

 • Kişisel Verilerin Kullanım Amaçları
 1. Berrak Mobilya finans ve muhasebe departmanlarının görevini yerine getirmesi, yasal mevzuatlara uygunluk
 2. Berrak Mobilya tarafından verilen hizmetlerde ürün / hizmet sürekliliğinin sağlanması
 3. Berrak Mobilya sorumluluğunda olan hukuk işlerinin takibi, yürütülmesi ve benzeri işlemlerin yapılması
 4. Firma tarafından müşteri iletişiminin sağlanması, departmanlar arası bilgi aktarımının yapılması
 5. Firma tarafından satış sonrası desteğin sorunsuz olarak sağlanması
 6. Berrak Mobilya pazarlama departmanı tarafından reklam, kampanya, promosyon ve diğer benzer aktivitelerinin sağlanması
 7. Şirket politikaları gereği arşiv faaliyetlerinin tamamlanması
 8. Satış öncesi ve sonrasında gereken üyelik süreçlerinin yapılabilmesi, sözleşmelerin geçerlilik kazanması
 9. Müşteri tarafından yapılacak / yapılan olan şikayetlerin / önerilerin / fikirlerin takibinin yapılması
 10. Ticari olarak Berrak Mobilya tarafından belirlenen stratejilerin tamamlanabilmesi
 11. Berrak Mobilyanın sorumlu olduğu yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi aktarımı yapabilmesi(gerekli durumlarda)
 12. Berrak Mobilya sorumluluğunda olan bilgi güvenliği süreçlerinin eksiksiz olarak yürütülmesi, tamamlanması
 13. Müşteri ilişkilerini geliştirmek
  • Berrak Mobilya Kişisel Verileri Nasıl Topluyor?

Berrak Mobilya internet sitesi üzerinde yer alan üyelik formları / bilgi formları, kayıt olan kullanıcıların tercihe bağlı olarak doldurduğu bilgi kutucukları, Berrak Mobilya üzerinden tüketiciyle yapılan sözleşmeler, Berrak Mobilya tarafından yapılan kampanyalara katılan tüketiciler, Berrak Mobilya üzerinde yer alan üçüncü taraf kimlik doğrulama sistemlerini kullanan tüketiciler vasıtasıyla bilgi toplama işlemleri / süreçleri tamamlanmaktadır.

 1. Kişisel Verilerin İşlenmesi İçin Takip Edilen Hukuki Sebepler

Berrak Mobilya KVKK’nın 5. Maddesinde açık olarak belirtilen amaçların gerçekleştirilesi için kişisel verilerin işlenmesi sürecini takip eder.

 1. Kanunlar tarafından açıkça öngörülmesi
 2. Berrak Mobilya tarafında gerçekleştirilen bir işlem için sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin gerekmesi
 3. Berrak Mobilyanın işbu sözleşme içerisinde kullanılan ‘’veri sorumlusu’’ sıfatı için gerekli hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi, zorunlu olması
 4. Berrak Mobilyanın meşru menfaatler için tüketici/kullanıcının temel ve hak özgürlüklerine zarar vermeden bilgi işleme süreci yürütmesi

Berrak Mobilya tarafından işlenen veriler yukardaki amaçları takip ederek sağlanmaktadır. Bu amaçlar dışında olan haller için rıza metni içerisinde açık bir şekilde alınan ‘’rıza / izin’’ süreçleri takip edilmektedir.

 • Özel Nitelikli Verilerin İşlenmesi

Berrak Mobilya KVKK kapsamında ‘’özel nitelikli kişisel veriler’’ olarak sınıflandırılan bilgileri, ekstra hassasiyet, teknik ve idari sorumlulukları gözeterek ele almaktadır. Bu veriler Berrak Mobilya tarafından KVKK’ya uygun olarak, gerekli prosedürlerin takip edilmesi sonucunda işlenmektedir. İşbu aydınlatma metninde yer aldığı üzere kullanıcılar, özel verilerinin işlenmesi süreci hakkında Berrak Mobilya KVKK başvuru formunu kullanarak daha fazla bilgi alabilir.

 1. Kişisel Verilerin Aktarılası / Paylaşılması

Berrak Mobilya veri sorumlusu olarak depoladığı, sakladığı, işlediği verileri işbu politika içerisinde yer alan sınırlar içerisinde aktarabilmekte / paylaşabilmektedir. KVKK mevzuatına uygun olan belirli sınır ve ölçüler içinde gerçekleşen bilgi paylaşımı, açık olarak alınan rızalar dışında işbu politika içerisinde yer alan bilgilere göre gerçekleşmektedir.

Berrak Mobilya ticari faaliyetlerini sorunsuz olarak yürütebilmek, geliştirebilmek, müşteri memnuniyeti sağlamak için farklı ticari kuruluşlarla işbirliği ve bilgi paylaşımı yapabilmektedir. Veri sorumlusu olan Berrak Mobilya, grup şirketleri, tedarikçiler, alt yükleniciler, özel kurum ve kuruluşlarla Türk Ticaret Kanunu, ilgili mevzuatını takip ederek bilgi paylaşımı yapabilmektedir.

İşbu politika Berrak Mobilya’nın kamu ve hukuk tüzel kişilerine, gerekli mevzuat içi durumların oluşması durumunda sorumluluğunu yerine getireceğini açık olarak beyan etmektedir. Kamu ve diğer yetkili kuruşlardan gelen ‘’hukuki yetki’’ kapsamında Berrak Mobilya bilgi paylaşımı yapaktadır.

Şirket olarak Berrak Mobilya online platformlarını kullanan kullanıcıların ve müşterilerimizin kişisel verilerine önem veriyoruz. Bu nedenle şirket politikamızı bilgi paylaşımı hususunda kanuni sınırlarla beraber etik sınırlar içerisinde tutmaya gayret ediyor / önem veriyoruz.

Berrak mobilya KVKK 5. Ve 8. Maddelerini takip ederek, açık rızanızın olmadığı durumlarda kişisel bilgi paylaşımı yapmak durumunda kalabilmektedir. Ayrıntılı bilgi için KVKK 5. Ve 8. Maddeyi inceleyebilirsiniz.

 1. Berrak Mobilya Kişisel Verilerin Korunması ve Kişi Hakları

Berrak Mobilya şirket politikası gereğince kullanıcı ve kişi haklarına özel olarak önem verir. KVK Kanunu 11. Maddesinde açık olarak belirtilen bütün haklar veri sorumlusu tarafından takip edilir. Kullanıcılar ve müşterilerimiz için takip ettiğimiz / uyguladığımız hak durumları şunlardır:

 • Kullanıcı / müşteri tarafından verilerin işlenip / işlenmediğine dair detaylı olarak bilgi alınabilmesi
 • Berrak Mobilya bünyesinde işlenen bütün kişisel veriler için bilgi talep edilmesi
 • KVK Kanunu ve şirket politikaları kapsamında işlenen verilerin açık olarak kullanım amacı, kullanım amacının uygunluğu
 • Berrak Mobilya tarafından kişisel verilerin paylaşım sürecine dair bilgi alma
 • Kullanıcının bilgisi herhangi kamu / özel / tüzel / ticari kişiyle paylaşılmışsa, süreçle ilgili bilgi alma
 • Müşteri ve kullanıcı talebi üzerine veri tabanında yanlış/hatalı yer alan bilginin düzeltilmesi
 • KVKK kapsamında yer alan 7. Maddeye göre kişisel verilerin kimliksizleştirilmesi, yok edilmesi, silinmesi ve benzeri işlemlerin yapılmasını talep etme / süreç hakkında bilgi alma
 • Berrak Mobilya tarafından otomatik olarak işlenen verilerde kullanıcı aleyhine bir durum oluşması halinde durumun düzeltilmesini talep etme, itiraz etme
 • KVK Kanununda yer alan mevzuatların dışına çıkılarak veri işlenmesi durumunda, ortaya çıkan zararın giderilmesini talep etme, itiraz etme
 1. Berrak Mobilya Kişisel Verilerin Depolanması ve Yok Edilmesi

Berrak Mobilya olarak kullanıcılara ve müşterilere ait kişisel verilerin depolanması / yok edilmesi süreçlerinde titiz bir süreç izliyoruz. KVK Kanunu 7. Maddeyi takip ederek

 • İşlenen kişisel verilerin işlenme nedeni olan sebep/durum/sonucun ortadan kalkması
 • Kişisel veri sahibi tarafından haklı talepte bulunulması,
 • Berrak Mobilya tarafından haklı talepte bulunulması,
 • KVK Kanunu kapsamında yer alan diğer maddeler

veri yok etme / kimliksizleştirme işlemleri gerçekleşmektedir. Berrak Mobilya verileri belirli durumlarda silebilmekte, yok edebilmekte ya da kimliksizleştirebilmektedir.

28.10.2017 tarihli 30224 sayılı Resmi Gazete yayınında yer alan mevzuata uygun olarak hareket eden Berrak Mobilya, KVK kapsamında uygun görülen yok etme, silme, kimliksizleştirme yöntemlerini benimser.

Berrak Mobilya Kişisel Verilerin İşlenme Prensiplerinde Hangi Süreçleri Takip Ediyor?

Berrak Mobilya kişisel verilerin işlenme süreçlerinde etik durumlara ve yasal mevzuatlara uygun olarak hareket eder. Şirket olarak izlediğimiz veri işleme çerçeveleri şunlardır:

 • Kullanıcı politikalarını güncel ve doğru olarak sahiplenmek, doğru kullanımı sürdürmek
 • Kullanıcının açık, şeffaf ve meşru beyanını takip ederek bilgi toplama / saklama / işleme süreçlerini tamamlamak
 • Etik ve hukuki sorumlulukları dikkatle takip etmek
 • İşbu politika içerisinde belirtilen amaçlara sadık kalmak, sınır ve ölçüleri net olarak belirlemek
 • Bu politika içerisinde yer alan kavram ve diğer tüm ilkelere uygunluk

Berrak Mobilya KVK Kanunu Kapsamında İletişim / Başvuru / Diğer İşlemler

Berrak Mobilya KVK Kanunu kapsamında bilgi edinme hakkını kullanmak isteyen müşteri / kullanıcılar için aşağıda yer alan iletişim adreslerini aktif olarak kullanmaktadır. Berrak Mobilya işbu sözleşme içerisinde yer alan iletişim kanallarına KVK Kapsamında belirtilen sürelere uygun olarak dönüş sağlamakla yükümlüdür.

info@Berrak Mobilya.com

Başvuru Formu Örneği-1

(linkini verdiğim form eklenebilir)